top of page
 Höstgille 2017

 Höstgille 2017 samlades 23 november för besök på Nöjesfabriken.
nojesfabriken.jpg
Ca 110 gillesmedlemmar deltog varav en hedersgillemedlemmar Monica Elgh. 

Protokoll från Höstgillet, pdf-fil

Budget för 2018, pdf-fil

Tretton nya medlemmar intogs i Gillet.
nya2017h.jpg
Från vänster: Elsie Melin Ahlbäck, Johannes Martinson, Gabriella Strååt, Henrik Nyberg, Marita Hellqvist, Erica Ljungnér, Thomas Ahlbäck, Lotta Österling, Karl Rudling, Birgitta Rubenson, Roger Olsson, Mona Lindberg och Hans Nilsson
En översyn har skett av Gillets medlemsregister. Antalet medlemmar är nu 393.
Beslutades om oförändrad avgift 2018 till 250 kr. Bidrag välkomnas!

Utvecklingsgruppen
utvecklinggruppen.jpg
Utvecklingsgruppen: Lennart Hellqvist, Linda Höglund, Björn Bergergård, Mats Ekholm och Cecilia Melcher.   Foto Erik Bonde.

Björn Bergergård rapporterade från arbetet i Utvecklingsgruppen.
Målet med Utvecklingsgruppens arbete är:
  •  Att fler medlemmar tar aktiv del i Gillets verksamhet
  •  Att Gillets aktiviteter vitaliseras och breddas
  •  Att fler intresserade och engagerade människor utanför känner sig motiverade att bli medlemmar i Gillet.

Förslag från Utvecklingsgruppen, pdf-fil.
 
Information om vad som är på gång inom Gillet.
 
  • Flytten till Residenset har varit lyckad.
  • Under 2018 planeras för två pubkvällar.
  • Carlstads Gillet fyller 75 år den 2019-02-18.
  • Vårgille planeras till 20 april 2018.
  • Höstgile planeras til 23 november 2018.

Karlstads kommun har beslutat att det skall utges en bok om Stadsträdgården.
Medlemmar som ändrat sin e-post uppmanas att anmälan den nya till Gillet.

Gillesmåltid bestod av förrätt Toast Skagen och huvudrätt grillad Flankstek.
Kaffe med kaka serverades med överraskande underhållning.
bottom of page