top of page
Vårgille den 16 april 2003
Vårgillet inleddes av ålderman Leif Alte. Vårgillet höll en tyst minut för Lars H Widstrand som avled den 23 mars. Lars invaldes som medlem i Carlstads-Gillet 1984. Han satt i rådet och var en tid skrivare. 

Kvällens gäst förre landshövdingen Ingemar Eliasson och hedersgillebroder Per Jan Wållgren hälsades välkomna liksom ett hundratal gillesmedlemmar.

Nya medlemmar fick sina gula Gillebrev.

Från vänster: Bengt Rydahl, Anne-Marie Monsén Olsson, Håkan Jansson, Britt-Marie Insulander, Rolf Hörnqvist, Margaretha Hallström och Lena Flinck Maechel. Vid sittande bord intogs sedan Johnny Nilsson.

Vårgillet beslutade om oförändrad avgift på 150 kr kommande arbetsår.

Ålderman informerade om vad som hänt sedan sist. Öppet hus den 5 april var uppskattat liksom senaste Gillets tidskrift som fått en ny layout. En arbetsgrupp skall identifiera och arkivera Gillets fotosamling. En upplysningstavla kommer att sättas upp på Gamla Gymnasiet sedan kommer en ny typ av skyltar att sättas upp. Arbete pågår med att ställa i ordning prästsalen i gamla gymnasiet.

Per Olof Jörnmark uppskattar det arbete som sker i Hembygdsföreningens studiecirklar och stadsdelsgrupper. 

Per Olof uppmanade rådet att Carlstads-Gillets 60-års firande 2004 skall ske på en lördag för att "utsocknes" Gillesmedlemmar skall kunna delta. Gärna med fler aktiviteter under dagen.

Arne Söderberg efterlyste uppgifter/material som handlar om Värmländskt silversmide under skråtiden.

Kvällens gäst förre landshövdingen Ingemar Eliasson höll ett anförande under rubriken "Karlstads utveckling - en angelägenhet för hela Värmland".

Han gjorde en målande beskrivning av Karlstad på axeln Kungsgatan från Residenset till Centralpalatset vid Hagatorget. Uppmaning till stadens fäder var att låta Stadshotellets uteservering få breda ut sig på en avstängd Museigata liksom att låta muddra Klarälven så båttrafiken med Sola-båten kommer igång igen. Öppna centrum mot stadens klenod Stadsträdgården samt mot hamnen. 

En annan uppmaning var att verka för ett samarbete med grannkommunerna för ett Stor-Karlstad. Det ger nya möjligheter när utvecklingen går mot internationalisering och brist på arbetskraft. Goda möjligheter till kommunikationer är ett måste, med flyg, bil eller tåg. Ett viktigt steg är ett resecentrum i Karlstad som borde varit klart redan. På axeln Stockholm - Oslo har Stor-Karlstad möjligheter att utvecklas till gagn för hela Värmland.

.

bottom of page