top of page
Höstgille den 25 november 2004
Höstgillet inleddes av Ålderman Leif Alte. Totalt 6 nya gillesmedlemmar intogs och 
fick sina gula gillebrev samt gillemärke

De nya Gilles-medlemmarna. Från vänster: Lennart Fernqvist, Anders Karlsson, Arne Norén, Viktoria Svanberg, Lars Wallqvist och Patrik Wennberg.

Efter parentation och stadgeenliga förhandlingar fick Rådet ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Läs Rådsberättelsen med gåvoförteckning som pdf-fil. 

Leif Alte omvaldes enhälligt till Ålderman. Ny i Rådet blev Johanna Magnusson.

Börje Nygren nyvaldes som granskare.

Per Jan Wållgren 
informerade om sin skrift 
"De gamla gymnasierna i Karlstad". Nr 35 i Carlstads-Gillets skriftserie.

Gillets avgående arkivarie Anders Blomqvist avtackades med blommor. 

Efter förhandlingarna kåserade Per Berggrén till bilder från sin nyutgivna och kritikerrosade bok  "Värmlands Pärlor".

bottom of page