top of page

Jonas Kullgren
Elisabeth Munnich Arnerius
Torbjörn Joghed
Gustaf Ekman
Eva Högman 
Birgitta Ekberg         

Marie Aakre
Britt Est 

Rådets medlemmar valda vid
Vårgille per capsulam 2020
Rådet

Carlstads-Gillets åldermän:
Fritz Dahlberg                      1944-02-18 - 1968-11-21
Curt Wennberg                     1968-11-21 - 1970-11-20
Erik Tingvall                         1970-11-20 - 1974-11-27
Wenzel Olson                       1974-11-27 - 1984-11-21
Lars Skoglund                      1984-11-21 - 1990-11-14
Per Jan Wållgren                  1990-11-14 - 2000-11-22
Sten-Inge Hedenström         2000-11-22 - 2001-11-22
Leif Alte                              2001-11-22 - 2005-11-30
Per Berggrén                       2005-11-30 - 2010-11-18
Monica Elgh                         2010-11-18 - 2014-11-14
Inger Berggrén                    2014-11-14 - 2020-04-24

Räkenskapsgranskare för 2020:
Börje Nygren
Klas Nerman
Kerstin Länger, ersättare.

Valdelegerade för 2020:
Lennart Hellqvist sammankallande
Anders Frisk
Sonja Vässmar Rydahl

bottom of page