top of page

Jonas Kullgren
Elisabeth Munnich Arnerius
Torbjörn Joghed
Gustaf Ekman
Eva Högman 
Birgitta Ekberg         

Marie Aakre
Göran Berg
Britt Est 

Rådets medlemmar valda vid
Vårgille per capsulam 2020
Rådet

Carlstads-Gillets åldermän:
Fritz Dahlberg                      1944-02-18 - 1968-11-21
Curt Wennberg                     1968-11-21 - 1970-11-20
Erik Tingvall                         1970-11-20 - 1974-11-27
Wenzel Olson                       1974-11-27 - 1984-11-21
Lars Skoglund                      1984-11-21 - 1990-11-14
Per Jan Wållgren                  1990-11-14 - 2000-11-22
Sten-Inge Hedenström         2000-11-22 - 2001-11-22
Leif Alte                              2001-11-22 - 2005-11-30
Per Berggrén                       2005-11-30 - 2010-11-18
Monica Elgh                         2010-11-18 - 2014-11-14
Inger Berggrén                    2014-11-14 - 2020-04-24

Räkenskapsgranskare för 2020:
Börje Nygren
Klas Nerman
Kerstin Länger, ersättare.

Valdelegerade för 2020:
Lennart Hellqvist sammankallande
Anders Frisk
Sonja Vässmar Rydahl

bottom of page