top of page

GILLET  Tidskrift för Carlstads-Gillet.  

Gillet utkommer numera två gånger per år.
Redaktion för Gillet är Marie Aakre och Erik Bonde. 

Gillet hösten 2021 nr 39
Läs om: residenset fyller 150, Festpalats blev Länsresidens, Landshövdinge-gårdens historia, Från Uggla till Ekström, Stockholm –Karlstad–Christiania, Östra station, Östra och västra järnvägsbron, Solstormen 1921
Gillet hösten 2021 som pdf-fil (3,5 MB)

Gillet våren 2020 nr 37
Läs om: 150 år sedan bygget av Stads-hotellet, Arkeologiska utgrävningar efter rivningen av Terrassen,  De två våghusen vid Nävertorget, Hybelejen – Carlstads store byggmästare, Breitholtz nesliga förlust.
Gillet hösten 2020 som pdf-fil (3,5 MB)

Gillet hösten 2019 nr 36
Läs om: Östra infarten till Carlstad
gick förbi en ökänd krog, Åbergska
huset på Kungsgatan,  Unikt kapell
har återställts i originalskick, Selma skrev
vinnarbidrag hos Noreens, Stor baluns
när Gillet firade 75 år.
Gillet hösten 2019 som pdf-fil (3,5 MB)

Gillet hösten 2018 nr 34
Läs om: Kusinerna på Rosenbadsgatan 9,
Från rotehjon till kaffemagnat,  När Karlstadsborna köpte luftvärnskanoner, Två brev till stadsarkitekt Henrik Sjöberg,
Nya stadgar för Carlstads-Gillet, Första årsmötet på ett vårgille med mera.
Gillet hösten 2018 som pdf-fil (3,5 MB)

Gillet hösten 2017 nr 32
Läs om: Clarholms Sommaro, Doktorsgården - en 200 år lång historia,
6 generationer på Kvarnberget,
Karlstads första rösträttskämpe med mera.
Gillet hösten 2017 som pdf-fil (4 MB)

GILLET våren 2017 nr 31
Läs om: Karlstads gamla flygfält, höghus hör inte hemma i kvarteret Almen och Höstgillet 2017.

Gillet våren 2017 som pdf-fil (1 MB)

GILLET hösten 2016 nr 30Läs om: Vårfloden 2016, Karlstads alla bryggerier, Koleran i spåren av branden 1865, Karlstads alla postkontor, Bröderna Bohlin i Haga med mera.

Gillet hösten 2016 som pdf-fil (8 MB)

GILLET våren 2016

Läs om: Ålderman Inger Berggrén skriver till Gillesmedlemmarna. Höstgillet 2015.
Medlemsenkät. Inbjudan till vårgille 2016. De arkiverar Gillets bilder. Gillets nya grafisk profil:

Gillet våren 2016 som pdf (3 MB)

GILLET 2015

Läs om: 150 år sedan Karlstad brann ned, Kummelön tur & retur, När Karlstadsborna fick nog, stor i USA - liten i Nilsby med mera.

Gillet 2015 som pdf-fil (7 MB)

GILLET 2015

Läs om: 150 år sedan Karlstad brann ned, Kummelön tur & retur, När Karlstadsborna fick nog, stor i USA - liten i Nilsby med mera.

Gillet 2015 som pdf-fil (7 MB)

Informationsblad nr 14, 2014

Innehåller information om ny ålderman samt höstgillet 2014 och Gillets 70 års jubileum.

Informationsblad nr 14 som pdf-fil (1,4MB)

GiLLET 2014

Läs om: Den stora branden på Norrstrand, Värmlandsutställningen 1929, Första... andra...tredje...såld, Cyrillus hus 85-årsjubileum, Att växa upp i Central-palatset, Gillet firade 70 år med mera.
Ett omfattande nummer av Gillet.

Informationsblad nr 14 som pdf-fil (1,4MB)

Informationsblad nr 12, 2014

Innehåller information om höstgille 2013 och 100 års minne av Värmlands regementes flytt från Trossnäs till kasernerna i Karlstad.

Informationsblad nr 12 som pdf.fil (0,6 MB)

GiLLET 2014

Läs om: Den stora branden på Norrstrand, Värmlandsutställningen 1929, Första... andra...tredje...såld, Cyrillus hus 85-årsjubileum, Att växa upp i Central-palatset, Gillet firade 70 år med mera.
Ett omfattande nummer av Gillet.

Informationsblad nr 14 som pdf-fil (1,4MB)

Gillet 2013

Läs om:1913 flyttade regementet till Karlstad, Det sociala livet på Trossnäs, Värmland visar blev succé 1947, Minnen från Lorensberg, Han byggde Edsgatans gård, Karlstad visar sig mot Vänern m m.

Gillet 2013 som pdf-fil (3,9 MB)

Informationsblad nr 11, 2013

Innehåller information om höstgillet 2012 där Per Berggrén och Harry Nyberg presenterade boken om Karlstads domkyrka.

Informationsblad nr 11 som pdf-fil (0,5 MB)

GILLET 2012

Läs om: Svagdricka, öl och Loranga, Från förråd till museum, Anders Blomqvist, Översvämningar i Karlstad, Småkyrkor i Karlstad, Tecknaren Mats Ronge m m.

Gillet 2012 som pdf-fil (3,6 MB)

Informationsblad nr 10, 2011

Innehåller information från höstgillet 2011.
Bland annat utsågs Per Berggrén till hedersmedlem i Carlstads-Gillet. Uppgifter om nya medlemmar, rådet med mera.
Ole Wiggo Bang höll ett intressant föredrag om Karlstads teater.

Informationsblad 2011 som pdf-fil (0,5 MB)

GILLET 2011

Läs om: Stadshotellet 140 år, höst- och vårgille, Dagens byggnader blir kulturhistoria i morgon, Joakim Johansson - konstnär i Karlstad samt inte minst "I huvudet på en avgången ålderman" av Per Berggrén.

Gillet 2011 som pdf-fil (2,8 MB)

Informationsblad nr 9, 2010

Innehåller information från höstgillet, ny ålderman med mera.

Informationsblad 2010 som pdf-fil (0,6 MB)

Informationsblad nr 9, 2010

Innehåller information från höstgillet, ny ålderman med mera.

Informationsblad 2010 som pdf-fil (0,6 MB)

Gillet 2010

Läs bland annat om hedersgillemedlemmen Ingemar Eliasson, Lars Wenberg, Tyggårdsvika, Vikenpojkar, höst- och vårgillet med mera.

Gillet 2010 som pdf-fil (3,0 MB)

Informationsblad nr 8, 2009

Innehåller information från höstgillet, bok nr 39 i Carlstads-Gillets skriftserie, Hus i Haga och lite annat, med mera.

Informationsblad 2009 som pdf-fil (1,1 MB)

Gillet 2009

Läs bland annat om Per Jan Wållgren 80 år, Pråmkanalen, två bidrag från 2008 års författarstipendium "Egnahem" och "Ett ouppklarat mord", höst- och vårgille, Tyggårdsviken och motorvägen genom Karlstad med mera.

Gillet 2009 som pdf-fil (3,5 MB)

Informationsblad nr 7, 2008

Innehåller information från höstgillet, författarstipendium, bok nr 38 i Carlstads-Gillets skriftserie, Stadsdelsboken, med mera.

Informationsblad 2008 som pdf-fil (0,9 MB)

Gillet 2008

Innehåller bland annat artikel om Theodor Högström som byggde upp Karlstad efter branden 1865, Herrhagsskolan var sjukhus 1945, de tre vinnande bidragen till Carlstads-Gillets författarstipendium, Karlstads utveckling med mera.

Gillet 2008 som pdf-fil (1,8 MB)

Informationsblad nr 6, 2007

Innehåller information från höstgillet med utdelat författarstipendium.

Informationsblad 2007 som pdf-fil (0,2 MB)

Gillet hösten 2020 nr 38
Läs om:Grevgården- rik på personhistoria, Den mäktiga grevinnan, Mästaren Brockman, Den populära miniatyrbilden, Värmland under beredskapsåren, Två åldermän har ordet, På spaning efter tysken.
Gillet hösten 2020 som pdf-fil (3,5 MB)

Gillet 2007

Innehåller bland annat kommunalrådet Håkan Holm informerar Gillets råd, Skutbergsgårdens invigning, höstgillet 2006, vårgillet 2007, gula villan med mera.

Gillet 2007 som pdf-fil (1,6MB)

Informationsblad nr 5, 2006

Innehåller bland information från höstgillet, två nya hedersgillesmedlemmar samt ny bok i skriftserien. Skrivelse om att spara Gula villan till eftervärlden.

Informationsblad 2006 som pdf-fil (0,4 MB)

Gillet 2006

Innehåller bland annat ett tack från ålderman Per Berggrén, IF Götas första fotbollslag, Sven Larsson 85 år, L M Ericsson upplevde branden 1865, Karlstads första biograf mm. Som vanligt en vacker och läsvärd tidskrift.

Gillet 2006 som pdf-fil (1,76 MB)

Informationsblad nr 4, 2005

Innehåller bland annat tack till avgående ålderman Leif Alte, höstgillet, rådet, bestämmelse för Carlstads-Gillets författarstipendium m m.

Informationsblad 2005 som pdf-fil (160 kB)

Nummer 18 innehåller bland annat:

Stefan Holm - Karlstads förste bragdmedaljör. Tillkomsten av Karl IX-statyn i Residensparken. Karlstads kulturgravar. Barndomsminnen från stadsdelen Viken. Rapporter från höstgillet 2004 samt vårgillet 2005.

Läs nr 18 som pdf-fil (1 MB)

Informationsblad nr 3, 2004

Innehåller bland annat information om höstgillet där sex nya medlemmar invaldes, ytterligare en kvinna i rådet, grav-inventering och bokstipendiet börjar ta form. Arkivarien Anders Blomqvist avtackades efter 20 år i rådet.

Informationsblad 2004, pdf-fil (400 kB)

Nummer 17 innehåller bland annat:

Åldermans tal vid vårgillet.
Samtal med Olov Wennberg.
Vårgillet och 60-årsjubileet 2004.
Några glimtar ur kultur- och nöjeslivet i Karlstad år 1850.
Den Wermländska Trädgårdsmästarskolan.
Ritare Andersson på verkstan.
Gamla gymnasiet år 1765.
I grevinnan Charlotte von Gerdtens fotspår.
Höstgillet den 19 november 2003.

Läs nr 17 som pdf-fil (1,8 MB)

Nummer 16 innehåller bland annat:

Kvinnor i Carlstads-Gillet.
Höstgillet 2002.
Gillets samlingar.
Restaurangerna i Stadsträdgården.
90 år sedan Värmlands regemente tågade in i Karlstad.

Läs nr 16 som pdf-fil (640 kB)

bottom of page