top of page

Karlstads-tidningen grundades 1879.
Tidningen utkommer torsdagar och har genom
åren publicerat ett stort antal artiklar om Karlstad.

Carlstads-Gillet publicerar här ett urval av artiklar ur tidningen:

Bok om Karlstads kyrkoskatter
Britta Staake skriver om bok av Inger och Per Berggrén.

Stenbron renoveras för bara tredje gången.
Mats Zetterman skriver om renoveringen 2017, pdf-fil 2,3 MB.

En seglivad stenbro
Två sidor med foto på Östra Bron, pdf-fil 1,8 MB.

150 år sedan branden som ödelade Karstad, sid 1.
Terese Thorèn Karlstads-Tidningen skriver om branden 1865, pdf-fil 715 kB.

150 år sedan branden som ödelade Karstad, sid 2.
Terese Thorèn Karlstads-Tidningen skriver om branden 1865, pdf-fil 3 MB.


Boken om Karlstads Mekaniska Werkstad
Eva Dahl Karlstads-Tidningen skriver om boken Karlstads Mekaniska Werkstad. Boken är skriven av Anders Blomqvist. Artikeln publicerad 2014-10-16, pdf-fil på 2 MB. 

70-årsfirande Carlstads-Gillet fortsätter värna gamla Karlstad
Mats Zetterberg Karlstads-Tidningen skriver om Carlstads-Gillet.
Publicerad 2014-07-03, pdf-fil 2 MB

Klaraborg spred kunglig glans
Eva Dahl Karlstads Tidningen skriver om Klarborgs historia och nutid.
Publicerad 2013-11-14, pdf-fil 2 MB

Sjöfartsstaden Karlstad
Thomas Kvarnbratt, Värmlandsarkiv, skriver om sjöfartens betydelse för Karlstad. Artikeln publicerad i Karlstads-Tidningen den 20 december 2007, pdf-fil på 0,2 MB.

Operaprimadonnan Sundelius minnessten har hittat hem
Marie Sundelius föddes 1882 och bodde de första 10 åren på Fahlgrensgatan 4. En minnessten sattes upp 1932. När huset revs försvann skylten men har nu återfunnits. Artikeln publicerad i Karlstads-Tidningen den 13 december 2007, pdf-fil på 0,1 MB.

Här fick man lära sig breda hårda smörgåsar
Carlstads-Gillets skrivare Erik Hellberg gick på Västerstrandsskolan. Där fick han lära sig att bli en socialt väl fungerande människa. Artikeln publicerad i Karlstads-Tidningen den 13 december 2007, pdf-fil på 0,4 MB.

Köpmantorget blev Stora torget
Peter Götell skriver om Stora torget. Artikeln publicerad i Karlstads-Tidningen den 24 maj 2007, pdf-fil på1 MB.

Mötesplats mellan då och nu - Gamla kyrkogården
Robert Halvarsson skriver om Gamla kyrkogården. Artiklarna publicerade i Karlstads-Tidningen den 26 april 2007, pdf-fil på 1 MB.

Karlstadsoriginalet "Rört" på luffarmuseum i Glasriket
Bengt Nordlöw skriver om Karlstadsoriginalet "Rört" som är representerad på luffarmuseum i Målerås. Publicerad i Karlstads-Tidningen den 26 april 2007, pdf-fil på 1,1 MB.

Sista spåren av Wennbergsepoken
Thomas Kvarnbratt, Värmlandsarkiv, skriver om Wennbergs mekaniska verkstad.
Artikeln publicerad i Karlstads-Tidningen den 11 januari 2007, pdf-fil på 1,0 Mb.

Pyromanen som satte skräck i 40 000 Karlstadsbor.
Artikeln publicerad i Karlstads-Tidningen den 21 december 2006, pdf-fil på 1,0 Mb

Tysk bryggare släkte Karlstadsbornas törst.
Artikeln publicerad i Karlstads-Tidningen den 21 december 2006, pdf-fil på 1,0 Mb

Sandgrund - en epok som gått i graven
Anna Oscarson skriver om rikskända Sandgrund, invigt 1960.
Artikel publicerad 24 augusti 2006, pdf-fil på ca 2,14 Mb.

En doft av gamla Viken
Bengt Nordlöw skriver om sina första barndomsminnen från Viken.
Artikel publicerad 10 augusti 2006, pdf-fil på ca 1,35 Mb.

Från hästdroska till taxibil
Trafiksituationen i centrala Karlstad vid 1900-talets början.
Skriven av Thomas Kvarnbratt, Värmlandsarkiv, med foto ur Carlstads-Gillets bildsamling.
Artikel publicerad 5 februari 2004, pdf-fil på ca 0,8 Mb.

Kampen för Almen födde 60-åriga Carlstads-Gillet
Eva Dahl skriver om Carlstads-Gillet historia, de fyra grundpelarna i verksamheten och framtiden. Artikel publicerad 15 april 2004, pdf-fil på ca 0.96 Mb.

Biskopens mangelbod blev telegrafstation efter branden
I serien "Arkiven berättar" har Thomas Kvarnbratt, Värmlandsarkiv, denna gång grävt fram anteckningar från den telegrafist som var i tjänst under branden 1865, Där berättas om hur han provisoriskt fick inrätta sig vid biskopsgården, pdf-fil på ca 0,47 Mb.

Från de stora utställningarnas tidevarv
Eva Dahl skriver om Expositionshuset. En pampig byggnad vid Hamntorget byggd 1862 i schwezerinspirerad stil. Arkitekt var A. W. Edelsvärd, pdf-fil på ca 1,16 Mb.

Pråmkanalens okända historia
Sven Larsson skriver om Pråmkanalen. Artikeln publicerad 22 maj 2008, pdf-fil 0,2 Mb.

Bok om domkyrkan tack vare donation
En ny bok om Karlstads domkyrka är på gång tack vare en donation av Per-Jan Wållgren
Artikeln publicerad 26 juni 2008, pdf-fil 0,3 Mb.

Strumpor, mattor och ylle - en industriell bransch som försvann
I serien "Arkiven berättar" skriver Thomas Kvarnbratt, Värmlandsarkiv, om textilindustrin i Karlstad. Artikeln publicerad 31 juli 2008, pdf-fil 0,2 Mb.

Vad hände med ubåten på torget?
Sofia Eklund skriver om bekvämlighetsinrättningen under Stora torget. Publicerad i Karlstads-Tidningen den 7 augusti 2008, pdf-fil 0,5 Mb.

Premiär för Gillesbilden!
Från den 4 december 2008 kommer Karlstads-Tidningen att varje vecka att publicera en bild ur Carlstads-Gillets samling.

Carlstads-Gillet
Bengt Nordlöw skriver en krönika om Carlstads-Gillet. Bengt intogs som medlem vid höstgillet 2007. Publicerad i Karlstads-Tidningen 29 januari 2009, pd-fil 71 kB.

Västra bron var enda fasta vägen ut i världen
Mats Zetterberg skriver om Karlstads första broar. Publicera i Karlstads-Tidningen den 12 februari 2009, pdf-fil 0,2 MB.

Karlstads broar
Mats Zetterberg har sammanställt uppgifter om Karlstads broar och skriver om kommunens broansvarig. Publicera i Karlstads-Tidningen den 12 februari 2009, pdf-fil 0,15 MB.

Uppe på galgberget hängdes brottslingar
Eva Dahl skriver om Kvarnberget. Publicera i Karlstads-Tidningen den 2 april 2009, pdf-fil 0,4 MB.

Hus i Haga
Lars Wennberg ger under hösten 2009 en ny bok om Haga. Publicerad i Karlstads-Tidningen den 15 oktober 2009, pdf-fil 0,3 MB.

 

bottom of page