top of page
Höstgille den 30 november 2005
Höstgillet i Stadshotellets festvåning inleddes av Ålderman Leif Alte. Ca 130 Gilles-medlemmar deltog. Sex nya gillesmedlemmar intogs och fick sina gula gillebrev samt gillemärke.

De nya Gilles-medlemmarna. Från vänster: Margareta Widstrand, Harry Nyberg, Anita Jakobsson, Elisabet Esseen, Nils-Erik Einarsson och Inger Edberg.

Parantation för medlemmar som avlidit under verksamhetsåret:
Bankkamrer Karl-Erik Dahlberg
Arkivarie Lena Flinck-Maechel
Ämneslärare Erik Grumsten
Kamrer Sten Hanes
Distrib.chef Harry Jansson
Järnvägstj.m. Erik Kyhlin
Adjunkt Ragnar Larsson
Trafikmästare Henry Lundgren
Byggnadsing. Simon Magnusson
Köpman Carlgustav Monsén
Direktör Sture Olson
Fabrikör Carl Rahm.

Skrivaren redovisade rådsberättelse, skattmästaren den ekonomiska berättelsen samt räkenskapsgranskaren för granskningsberättelse.
Se pdf-filer -
Rådberättelse
Ekonomisk berättelse:
Balansrapport
Resultatrapport
Specifikationer

Rådet fick ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Ålderman redovisade för gåvoförteckning.
Se pdf-fil->  Gåvoförteckning

Per Berggrén nyvaldes som ålderman efter Leif Alte som valt att avgå efter 4 år som ålderman.

Omval gjordes av Erik Hellberg, Karl-Axel Hjerdt, Carl-Åke Skoghäll samt nyval av Inger Berggrén.

Omval gjordes av granskarna Mattias Björklund, Börje Nygren med Kjell Mollstedt som ersättare.

Rådet fick i uppdrag att utse valdelegerade.

En engagerad debatt blev det om avlidna Gilles-medlemmar skall tas bort i medlems- matrikeln. Gillet beslutade att de skall vara kvar.

Förslaget om att Gilles-medlemmarna skall ha namnskylt hänvisades till Rådet.

Leif Alte och Lars Myhrén avtackades.

När seklet var stumt
Efter förhandlingarna blir det underhållning under rubriken "När seklet var stumt".
Gillesmedlemmen Hans Béäff berättar och visar stumfilmer från 1900-talets början.

Avskrift annons i Nya Wermlands-Tidningen torsdagen den 21 december 1905

Biografen

Gifver sin första föreställning af rörliga bilder i sitt för ändamålet nybyggda hus vid Ö:a Tor

g-gatan, strax invid torget.
Fredagen den 22 dennes kl 5 – 9 e. m.
Lördagen kl 4 – 9 e. m.
Söndagen kl. 1 – 3;kl. 6 – 9 e. m.
Föreställningarna börja hvarje hel timma.
Vackert program utlofvas.
Biljettpriser: 
raden 75 öre, 
1:sta plats parkett 35 öre,
2:a plats 25 öre.


B. F. Andersson

Hans Béäffs farfars far Bror Ferdinand Andersson startade Karlstads första biograf. Den 22 december 1905 öppnades den första biografen, "Karlstads Biografteater" eller Beäff som den kom att kallas. Den låg på Östra Torgatan 15 där konditoriet Honey finns idag.

Filmprojektorn lär vara en kopia av den som användes på Beäff-biografen.Ursprungligen var den handvevad men byggdes om av Hans far Sven Beäff med en elmotor.
På filmprojektorn från 1930-talet visades en film om invigningen av Karl IX-statyn 1926. 
På en mer modern projektor visades sedan nyheter från Karlstad, bland annat barnens dags-parad, renovering av Pråmkanalen, timmerflottning på Klarälven, zigenarläger, läroverkselever, stadsbud med mera. Gilles-medlemmarna kände igen många av vyerna från det gamla Karlstad. Gillets nyvalda ålderman Per Berggrén debuterar som stumfilmspianist. Kvällen blev sen efter en välsmakande höstsupé.

Vill Du läsa mer om biografer i Karlstad så har Film i Värmland en utmärkt sammanställning på sin hemsida http://www.filmivarmland.se/

bottom of page