top of page
Höstgille den 20 november 2008
Höstgillet i Wermlandsbanken inleddes av Ålderman Per Berggrén. Ca 150 Gilles-medlemmar deltog. Tretton nya gillesmedlemmar intogs och fick sina gula gillebrev samt gillemärke.

Nya medlemmar från vänster: Marie Aakre, Bengt Fridman, Eskil Garstedt, Kerstin Gustafson, Göran Hellborg, Lisbet Korp, Jenny Moström, Cecilia Nilsson, Svante Norder, Sverre Nyrén, Peter Odhe, Lars Svenmarker och Jonas Wall.

Parentation över avlidna Gillesmedlemmar:

Byrådirektör Eric Fröjd, Förvaltningsdirektör Staffan Hallström, Ingenjör Larseric Jacobsson, Lab.tekniker Karl Olov Johansson, Herr Per-Olov Larsson, Verkmästare Sven Larsson och Köpman Claes-Göran Martin.

Skrivaren redovisade rådsberättelse, skattmästaren den ekonomiska berättelsen resultatrapportbalansrapport, samt räkenskapsgranskaren för granskningsberättelse.

Rådet fick ansvarsfrihet från verksamhetsåret.

Arkivarien Mikael Lundström redovisade gåvoförteckning.

Per Berggrén omvaldes på ett år som ålderman.

Omval gjordes av bisittarna på två år: Martin Edman, Per Anders Olson, Bill Ivarsson, Mikael Lundström. Nyval av Eva Lejrin på ett år samt Ann-Margret Cohén på två år.

Omval på ett år gjordes av granskarna Börje Nygren med Kjell Mollstedt som ersättare samt nyval av Claes Nerman.

Till valdelegerade valdes på ett år Barbro Järliden, Lars Wallqvist samt Sven Maechel som sammankallande.

Rådets förslag till stadgeändring, §3 stycke 3 att texten "i Karlstad bosatt" stryks godkändes. Nytt beslut om stadgeändringen skall tas till vårgillet för att gälla.

Författarstipendium
Carlstads-Gillets arkivarie Mikael Lundström redovisade författarstipendium. Totalt har 10 bidrag lämnats in. En jury bestående av Anna Sims NWT, Barbro Järliden, Lena Sewall och Mikael Lundström från Carlstads Gillet har bedömt bidragen.
Juryn har beslutat att ge första priset till Anne-Marie Gustafsson för hennes bidrag "Egnahem". 

Patrik Hamsch får juryns hedersomnämnande för bidraget "Ett ouppklarat mord".
Bidragen kommer att redovisas på denna sida och i NWT.

Gunnar Lundkvist informerade om sin nyutgivna bok "Stadsdelsboken". 
Boken ingår som nr 38 i Carlstads-Gillets skriftserie.

Hans Hedstrand berättade om en 100-årig kamratförening vid Tingvalla Läroverk.
Tackas av ålderman Per Berggrén.

Kvällen avslutades med att Carlstads-Gillets munskänk Bill Ivarsson bjöd in medlemmarna till en höstsupé bestående av en canapé med kallrökt lax samt räkor i pepparotscrême som förrätt. Till varmrätt serverades tjälknöl och rökt rådjur med honungstrippel och marinerad svamp med rotsaksgratäng. Till eftermat serverades kaffe och hemgjord tryffel.

En värdig avslutning på höstgillet under trevliga former

bottom of page