top of page
Höstgille den 19 november 2009
Höstgillet i Wermlandsbanken inleddes av Ålderman Per Berggrén. Ca 160 gilles-medlemmar deltog. Sjutton nya gillesmedlemmar intogs och fick sina gula gillebrev samt gillemärke.

Nya medlemmar från vänster: Laila Antonsson, Tomas Bergqvist, Per-Olof Edberg, Lisbeth Fröding, Stig Fröding, Ingemar Greén, Jan Hage, Christoffer Höök, Gunnar Jernström, Bert Jonsson, Barbro Jörnestam, Ulf Ljungdahl, Ulla Magnusson, Jan Molander, Jan Pettersson, Håkan Wallin och Jan Wissler.

Parentation över avlidna Gillesmedlemmar: Ekonomichef Torgny Frey, Kontorschef Göran Göransson, Ingenjör John Henriksson, Revisor Lars Hultgren, Direktör Eric Lamberger, Redaktör Per Olof Magnusson, Överstelöjtnant Torsten Melcher, Byrådirektör Per Erik Oldén, Kontorist Gösta Wahlberg och Disponent Sven Wahlberg.

Skrivaren redovisade rådsberättelse, skattmästaren den ekonomiska berättelsen med resultatrapport och balansrapport, räkenskapsgranskaren för granskningsberättelse.

Rådet fick ansvarsfrihet från verksamhetsåret.

Arkivarien Mikael Lundström redovisade gåvoförteckning:
Två kartonger Carlstadiania från Mats Ronges bibliotek. Skänkt av syskonen Leif, Lars och Anita Ronge.
Fyra böcker om händelser och personer i Fryksdalen skänkt av författaren själv, Gunhild Herrström.
En stor samling fotografier av miljöer och personer från gamla Karlstad tagna av fotograf Lars Hellström. Skänkta av Irma Hellström.
Skrift om Sara Melins liv under slutet av 1800-talet på Bryngfjorden i Grava socken. Skänkt av Magnus Hynell.
19 bärkassar med negativ och svart-vita bilder från fotograf Dan Gunner`s efterlämnade samlingar. Skänkt av Kjell-Åke Högblad.

Per Berggrén omvaldes på ett år som ålderman.

Omval gjordes av bisittarna på två år: Erik Hellberg, Karl Axel Hjerdt, Carlåke Skoghäll, Eva Lejrin. Nyval av Kjell Lenander på två år.

Omval på ett år gjordes av granskarna Börje Nygren med Kjell Mollstedt som ersättare samt nyval av Claes Nerman.

Till valdelegerade valdes på ett år Ragnar Hedin, Lars Myhrén med Barbro Järliden som sammankallande.

Avgående valdelegerade Lars Wallqvist och Sven Sven Maechel avtackades.

Lars Wennberg och Lovisa Wennberg informerade om boken "Hus i Haga och lite annat - En bildkavalkad." 

Boken är nr 39 i Gillets skriftserie. 

Ålderman Per Berggrén informerade:
Vårgille 2010 planeras till 23 april, då med respektive.
Förvaring av Gillets arkiv diskuteras med Värmlandsarkiv.
Boken om domkyrkan beräknas kunna ges ut september 2010.
Författarstipendium tar paus 2009, återkommer 2010.

Kvällen avslutades med att medlemmarna avnjöt en höstsupé. Förrätt tunnbrödstorn med skagenröra och avacado. Varmrätt kalvschnitzel med kantarellsås och potatisgratäng. 
Till kaffet serverades underhållning

bottom of page