top of page
Höstgille den 18 november 2010
Höstgillet i gamla Wermlandsbankens lokaler inleddes av Ålderman Per Berggrén. Ca 140 medlemmar deltog. Åtta nya gillesmedlemmar intogs och fick sina gula gillebrev samt gillemärke.

Nya medlemmar från vänster: Ingmar Aspenvall, Karin Aspenvall, Torkel Elgh, Ulf Hagberg, Ulf Nordentjell, Pia Quarfordt, Lennart Sjöstedt och Bo Wallin.

Parentation över avlidna Gillesmedlemmar: 
Adjunkt Harald Liljekvist, Frisörmästare Tore Hansson, Bankdirektör Karl Axel Bandelin, Representant Bengt Tennerfelt, Ämneslärare Erik Kjellgren, Distriktschef Karl Gustaf Sääv, Logistikchef Carl Eje Granquist, Försäljare Stig Bergman, Fastighetschef Karl Henrik Göthner och Direktör Holger Jansson.

Redovisade rådsberättelse, resultatrapport och balansrapport.
Räkenskapsgranskaren Klas Nerman redovisade för granskningsberättelse.

Rådet fick ansvarsfrihet från verksamhetsåret.

Arkivarien Mikael Lundström redovisade gåvoförteckning:
Tre pärmar med tidnings artiklar m.m. från Gunnar Hedins dödsbo. Gåvan överlämnad av dottern Anna Hedin.


DVD om Karlstads första biograf samt foto föreställande biografägaren B:F Andersson. Gåva av sonsonen Hans Beäff.


KMW-bilder från tiden 1860 - 2010. CD-skiva sammanställd och bearbetad av Sören Johnsson.


Akvarell "Läroverkspojkarnas fackeltåg". Gåva av Bengt Nordlöw.
"Entreprenörerna", berättelse om Wäse grynverk 1898. Gåva av författaren Bo Hildén.

Monica Elgh valdes på ett år som ny ålderman. 

Omval till rådet gjordes av bisittarna på två år: Mikael Lundström och Per Anders Olson.


Nyval av Marie Aakre, Anna Hedstrand och Margareta Widstrand på två år.

Omval på ett år gjordes av räkenskapsgranskarna Börje Nygren och Klas Nerman med Kjell Mollstedt som ersättare.

Till valdelegerade omvaldes på ett år Ragnar Hedin, Lars Myhrén med Barbro Järliden som sammankallande.

Avgående ålderman Per Berggrén informerade:
Vårgille 2011 planeras till slutet av april.

Arbetet med boken om domkyrkan är mycket omfattande och kan vara klar 2011 -12.

Pengarna i Författarfonden kommer att användas för att ge ut nya böcker om Karlstad och stipendium för forskning om Karlstad.

Informationsblad och medlemsmartikel skickas till medlemmarna i december.

Avgående bisittare i rådet Martin Edman, Bill Ivarsson och Ann-Margret Cohén avtackades med blommor.
Martin Edman avtackades för långvarigt arbetet i rådet som vice ålderman. Han avtackades med nummer 4 av Carlstads-Gillets hedersgåva, ett konstverk i trä av Trämajoren Hans Tilly, speciellt tillverkat för Carlstads-Gillet.

Avgående ålderman Per Berggrén avtackades med blommor efter fem år som ålderman.


Per Berggrén summerar "Varför finns Carlstads-Gillet och vad gör Gillet".

Kvällen avslutades med att medlemmarna avnjöt en höstsupé med gäster i musikalisk tappning.

bottom of page