top of page
Höstgille den 14 november 2013
Höstgillet i Gamla Wermlandsbankens lokaler inleddes av Ålderman Monica Elgh. Ca 120 medlemmar deltog. Tio nya gillesmedlemmar intogs och fick sina gula gillebrev samt gillemärke.
Nya medlemmar från vänster: Mikael Blomquist, Gustaf Ekman, Roger Carlsson, Fredrik Elgh, Helen Holmgren, Eva Högman Harvig, Dan Martinsson, Leif Persson, Thomas Sigfridson och Charlotta Wållgren..

Parentation över nio avlidna Gillesmedlemmar: Kyrkoherde Bengt Edstam, Folkskollärare Helge Gullö, Direktör Lennart Hemmingson, Frisörmästare Rolf Johansson, Chefsportier Gert Jönsson, Ingenjör Sven Erik Carlertz, Kamrer Björn Nerman, Ingenjör Lars Wennberg, Läkare Per Jan Wållgren.

Redovisades rådsberättelse 2013, resultatrapport och balansrapport.

Rådet fick ansvarsfrihet från verksamhetsåret.

Monica Elgh omvaldes på ett år som ålderman.

 

Omval till rådet gjordes av bisittarna på två år: Erik Hellberg, Karl Axel Hjerdt, Eva Lejrin, Charlie Skoghäll samt Robert Warholm.

Omval på ett år gjordes av räkenskapsgranskarna: Börje Nygren och Klas Nerman med Kjell Mollstedt som ersättare.

Valdelegerade omvaldes på ett år: Bo Wallin, Torbjörn Joghed och Lena Sewall med Bo Wallin som sammankallande.

Per Anders Olson valdes in i Carlstads Gillet 1976, han var med i rådet från 1996 och som skattmästare mellan 1997 till 2011. Han avtackades med Carlstads-Gillets hedergåva, ett konstverk av Trämajoren Hans Tilly.

Efter förhandlingarna hade Anders Ajaxson och Staffan Svanqvist ett utmärkt föredrag om  Landstinget från då till nu. En tidsresa under mer än 150 år.
De redovisade bland annat barndödligheten per 1000 födda, 1860 var det 149, 2010 var det mindre än 3. Medellivslängden 1860 var för män 43 år, för kvinnor 43 år. 2009 var den för män 80 år och för kvinnor 84 år.


Det första lasarettet var klart 1773 i Filipstad, i Karlstad 1775.
Landstinget tidigaste uppgifter var:
Svara för lasarettsvården under statlig medicinsk kontroll
Utse ledamöter till riksdagens första kammare.
Rätt att ta på sig andra uppgifter som:
Jordbruket och andra näringars utveckling
Kommunikationsväsendet
Allmän ordning och säkerhet
Undervisning och på 1870-talet etablerades första folkhögskolan
Landstinget har aldrig ägnat sig enbart åt hälso- och sjukvård.

En bok kommer att utges i december, "Vårt LiV" En krönika om Landstinget i Värmland 1863 - 2013.

Anders Ajaxson och Staffan Svanqvist avtackades med blommor.

Kvällen avslutades med att medlemmarna avnjöt en buffè serverad på Svenska Migrationscentret i Residenset.
bottom of page