top of page
Höstgille den 21 november 2007
Höstgillet i Wermlandsbanken inleddes av Ålderman Per Berggrén. Ca 150 Gilles-medlemmar deltog. Tretton nya gillesmedlemmar intogs och fick sina gula gillebrev samt gillemärke.

Ålderman Per Berggrén förestavar eden för de nya gillesmedlemmarna. 
Från höger: Stefan Bjuréus, Barbro Brolinson, Birgitta Ekberg, Christina Holm, Eva Lejrin, Per-Olof Myrin, Bengt Nordlöw, Carl-Håkan Rahlenius, Bo Ryderfelt, Torbjörn Sjöholm,   Per Uppman, Jonas Wirén och Lars Wolgast.

Parentation för medlemmar som avlidit under verksamhetsåret:
Ingenjör Bertil Andersson, Inköpschef Bengt Brolin, Redaktör Sten Ove Carlvik, Produktchef René Cohén, Tandläkare Sture Ekenberg, Leg. Optiker Ingmar Eliazon, Typograf Erik Frykstedt, Resebyråtjänsteman Inge Grahn, Ingenjör Per Haraldsson, Logevaktmästare Gunnar Högblad, Ingenjör Dag Jacobsson, Disponent Gunnar Jansson, Avdelningschef Börje Pettersson, Direktör Åke Ohlsson, Slöjdlärare Gunnar Svensson och Tandläkare Lars Wendt.

Skrivaren redovisade rådsberättelse, skattmästaren den ekonomiska berättelsen samt räkenskapsgranskaren för granskningsberättelse.

Se pdf-filer -
Rådberättelse

Ekonomisk berättelse:
Balansrapport
Resultatrapport

Rådet fick ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Arkivarien redovisade för gåvoförteckning.
Gåvoförteckning

Per Berggrén omvaldes på ett år som ålderman.

Omval gjordes av bisittarna på två år: Erik Hellberg, Carl Axel Hjertd, Carlåke Skoghäll och Inger Berggrén.

Omval på ett år gjordes av granskarna Börje Nygren med Kjell Mollstedt som ersättare samt nyval av Claes Nerman.

Till valdelegerade valdes på ett år Leif Alte, Lars Wallqvist samt Sven Maechel som sammankallande.

Författarstipendium
Carlstads-Gillets arkivarie Mikael Lundström redovisade författarstipendium. Totalt har 13 bidrag lämnats in. En jury bestående av Mats Dahlberg NWT, Barbro Järliden, Lena Sewall och Mikael Lundström från Carlstads Gillet har bedömt bidragen.

Juryn har beslutat att ge första priset till Carl Eje Granquist för hans utsöktaspråkbehandling och finstämda skildring av det Herrhagen som var en gång och som han koncentrerat men detaljrika minnen från sin barndom. Titeln på Carl Ejes bidrag är "Ung mans väg till ena skola".  
Carl Eje Granquist får också juryns hedersomnämnande för den dokumentära, välskrivna och oerhört fängslande skildring han ger av en anfaders och hans familjs öden i Karlstad från tiden före branden 1865 och framåt. En berättelse som juryn gärna hade gett förstapriset om berättelsens längd inte flera gånger överskridit de stipulerade 6 000 tecken som angavs i tävlingsreglerna. Titeln på Carl Ejes bidrag är "Sjua - ett litet hus på Herrhagen".

Läs Carl Ejes Vinnande bidrag "Ung mans väg till ena skola", pdf-fil 0,1 MB.

Läs Carl Ejes andra bidrag "Sjua - ett litet hus på Herrhagen", pdf-fil 0,2 MB.

Juryns andra hedersomnämnande ges till författaren Ragnar Magnusson för hans fantasifulla och roande möte med självaste Hybeleien på Västra bron i 30-talets Karlstad. Titeln på Ragnars bidrag är "En stad med många ansikten".

Läs Ragnar Magnussons bidrag "En stad med många ansikten", pdf-fil 0,05 MB.

Gunnar Lundkvist informerade om sin ny-utgivna bok "Carlstad på den tiden ...". 
Boken ingår som nr 37 i Carlstads-Gillets skriftserie. Genom avancerad datateknik har Gunnar Lundkvist färglagt gamla foton  och på så sätt återskapat det Karlstads som inte finns längre.

Gillesmedlemmar tog upp frågan om fler nummer av Gillet, det tackades för handläggningen av frågan om Gula Villan. 
Carlstads-Gillet kommer att i samarbete med Karlstads Lever och Karlstads Hembygdsförening uppvakta Karlstads kommun om bevarandefrågor.

Orrholmens garagegrupp fortsätter arbetet för att skapa en bra miljö i garaget. Det planeras för att en tidskapsell som skall gjutas in där. Där skall finnas bidrag från bland annat Carlstads-Gillet. Böcker, Gillets märke och folder liksom några nummer av Gillet. Tidskapseln med innehåll bland annat från Carlstads-Gillet skall öppnas om tvåhundra år. Ålderman Per Berggrén läste upp sin vision om Karlstad år 2207.

Karlstad om 200 år.

Per Jan Wållgren berättade om sin planerade donation till en bok i Carlstads-Gillets skriftserie om Karlstads domkyrka. Skriven av förre domprosten Harry Nyberg, foto och layout Per Berggrén.

Leif Ronge berättade om avsikten att föra över Mats Ronges boksamling till Carlstads-Gillet.

Avtackning med blommor gjordes av Lena Sewall för arbetet i juryn författar-stipendium, Mikael Lundström som avgick som granskare, Göran Engström för arbetet med hemsidan, Bengt Johansson för arbetet i fotogruppen samt Lars Wennberg för fotoutställningen om Hôtta.

Skådespelaren Per Elam berättade om Gustaf Fröding och läste dikter av Fröding.

Kvällen avslutades med att Carlstads-Gillets munskänk Bill Ivarsson bjöd in medlemmarna till en mustig höstgryta med förrätt, bordsvatten samt kaffe och kaka.
Kvällen blev sen och levde väl upp till stadgarnas portalparagraf "att genom sällskaplig samvaro uppliva minnet av märkligare tilldragelser och personligheter."

bottom of page