top of page
Höstgille den 20 november 2015


Höstgillet i Stadshotellets Franska matsal som inleddes av Ålderman Inger Berggrèn. Ca 100 medlemmar deltog. Sju nya gillesmedlemmar intogs och fick sina gula gillebrev samt gillemärke.

Nya medlemmar från vänster: Britt Strandberg, Lennart Karlsson, Ingvar Ingvarsson, Fredrik Höglund, Linda Höglund, Harald Hedenlund och Ida Ahlfont.

Parentation över tio avlidna Gillesmedlemmar: Elinstallatör Gösta Brandt, Föreståndare Per Bredberg, Blomsterhandlare Ulrik Carlson, Ingenjör Lars Olof Ericson, Filialchef Benkt Eriksson, Verkmästare Birger Erixon, Legitimerad optiker Sven E. Gustavson, Järnhandlare Bo Jacobsson, Ingenjör Jan Karell och Filosofie magister Lennart Mathiesen,

Redovisades rådsberättelse för verksamhetsåret 2014-10-01 -- 2015-09-30 samt resultaträkning och balansräkning.

Rådet fick ansvarsfrihet från verksamhetsåret.

Inger Berggrèn omvaldes på ett år som ålderman.

Omval till rådet gjordes av bisittarna på två år: Robert Warholm samt Eva Lejrin.

Nyval till rådet gjordes av bisittare på två år: Barbro Brolinsson och Per Uppman.

Omval på ett år gjordes av ekonomiska granskarna: Börje Nygren och Klas Nerman med Kjell Mollstedt som ersättare.

Valdelegerade valdes på ett år: omval Torbjörn Joghed sammankallande, nyval Cecilia Alte och Per Olof Myrin.  

Ålderman informerade om vad som är på gång inom Gillet:

  • Utreda möjligheten att ändra verksamhetsår till kalenderår.

  • Ta fram en grafisk profil för Gillet.

  • Ett nummer av Gillet kommer efter helger-na.

  • Bildpolicy kommer att presenteras i Gillet

  • Använda digital teknik mer t ex med        mailadress till medlemmarna.

  • Anna Hedstrand med i skyltgruppen som    ersättare för Anders Blomqvist.

Monica Elgh var ålderman åren 2010 - 2014. Monica valdes till hedersgillemedlem.

Avgående medlemmar i rådet avtackades.

Vice ålderman Karl Axel Hjerdt, med i rådet sedan 2001.
Skrivaren Erik Hellberg, med i rådet sedan 2001.
Bisittare Charlie Skoghäll, med i rådet sedan 2003.
De avtackades med Carlstads-Gillets hedersgåva, ett konstverk av Trämajoren Hans Tilly
samt blommor.

Bengt Johansson och Ulf Lagerbäck tackades för arbetet med att identifiera foton i Gillets fotosamling. Göran Engström tackades för arbetet sedan 2003 med Gillets hemsida.
De tackades med Carlstads-Gillets hedersgåva, ett konstverk av Trämajoren Hans Tilly.

Bengt Johansson, ålderman Inger Berggrèn samt Göran Engström

Ålderman Inger Berggrèn berättade om sitt arbete som arkitekt och länsarkitekt.
Visade bilder och kartor om förändringar i stadsrum och byggnader i Karlstad.

 

Kvällen avslutades med en gillesmåltid i Vintermatsalen med gravad älgfilè, halstrad röding och kaffe med kaka.

bottom of page