top of page
Vårgille den 24 april 2004
Den 18 februari 1944 bildades Carlstads-Gillet, i vars stadgars portalparagraf står att Gillets uppgift är "att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling." Det har alltså gått 60 år sedan Carlstads-Gillet bildades. Detta celebrerades med en jubileumsmiddag i samband med vårgillet lördagen den 24 april i Frimurarhuset vid Stora Torget.

Vid vårgillet antogs sexton nya Gillemedlemmar: Margit Eklund, Monica Elgh, Anna Hedstrand, Kurt Johansson, Tore Jonsson, Per Erik Kvarnström, Gösta Larsson, Gundega Liede, Marie Lindberg - Kvarnström, Kristina Ljung, Johanna Magnusson, Anita Ronge - Eneroth, Elsa Samuelsson, Lena Sewall, Dan Signell och Aina Svensson.

Ålderman Leif Alte gjorde en tillbakablick på Gillets verksamhet,
 läs mer pdf-fil->

Till hedersgillemedlem utsågs riksmarskalk Ingemar Eliasson.

Årsavgiften för kommande verksamhetsår höjdes med 25 kr till 175 kr.


Inbjudan som pdf-fil, 270 kb.
bottom of page