top of page
Vårgille den 28 april 2005
Vårgillet beslutade om oförändrad avgift för kommande verksamhetsår, 150 kr plus 25 kr till författarfond.
Sex nya medlemmar invaldes under sedvanligt högtidliga former.

Nya Gillesmedlemmar: Tomas Löfberg, Mikael Lundström, Siv Liedberg, Jonas Kullgren, Tommy Gustafsson och Hans Dahlgren.

Gillesmedlemmen Arne Norén genomförde en tal- och sångshow på temat "Värmland i dikt och ton.

bottom of page