top of page
Vårgille den 20 april 2006
Vårgillet i Stadshotellets festvåning inleddes av Carlstads-Gillets nya Ålderman Per Berggrén. Ca 130 Gilles-medlemmar deltog. Tolv nya gillesmedlemmar intogs och fick sina gula gillebrev samt gillemärke.

De nya Gilles-medlemmarna. Från vänster: Sonja Vässmar Rydahl, Göran Tångring, Dag Sundqvist, Christina Romell, Gullan Lindblad, Bengt Larsson, Tommy Karlsson, Hans Olof Hedstrand, Sten-Ove Carlvik, Marie Gauthier,  Olle Andersson samt Bertil Ackerot.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad till 175 kr varav 25 kr avsätts till Gillets litteraturstipendium.

Inger Falk-Andersson berättade med stor inlevelse och entusiasm om stadsdelarna Kroppkärr och Lorensberg.
 
Åldermannens vårdikt:
Nu är den tiden kommen, nu kommer sol och vår
I älven sprattlar slommen, i Vänern gäddan slår

Ja Klarälven har rensat och våren den är ny
och vattnet rinner åter vid Karl niondes staty

På Herrhagen är barmark, ej någon snö på Rud
och snart står hela Karlstad i vacker somrig skrud

Kastanjerna i staden, de blommar snart som bäst
och allting är nu bäddat för en glad och trevlig fest

Då träffas vi på Gillet, då vandrar vi till Statt
att fira vårens ankomst långt in på ljusan natt

På faten finns snart laxen så lockande och fin
så vackert dekorerad med nyttiga vitaminer

Och Karlstads skönsta damer har samlats i vår sal
det är som det skall vara när Gillet bjuder till bal

De ståtligaste herrar vi någonsin har sett
finns också med runt bordet, att njuta det är lätt

Vi hälsar nya vänner till Gillets glada lag
och hoppas att ni känner er välkomna idag

Nu är den tiden kommen, nu kommer sol och vår
Nu lyfter vi på glasen, till våren en gutår

Per Berggrén

bottom of page