top of page
Vårgille den 24 april 2009
En vacker vårkväll bjöds Gilles medlemmar till vårgille i gamla Wermlands-bankens lokal. Tretton nya medlemmar intogs.

Från vänster: Cecilia Alte, Hélene Ander-Rådberg, Karin Bodland-Johnson, Henrik Danielsson, Lotta Eriksson, Rune Fernqvist, Per-Åke Fredriksson, Anders Frisk, Henrik Höglind, Lars-Gustaf Johnson, Magnus Karlander, Hans Karlsson och Leif Spangen.

Andra beslut om ändring av stadgarna togs. Innebär att texten "i Karlstad bosatt" i § 3 tas bort.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad till 175 kr varav 25 kr avsätts till Gillets litteraturstipendium.

Åldermannen Per Berggrén informerade om vad som hänt sedan höstgillet.

Lars Wennberg informerade om att han arbetar med en ny bok om Haga. Kommer ut till hösten som nr 39 i Gillets skriftserie. Gillets medlemmar har möjlighet att förhandsbeställa boken (subskribent) genom att skicka ett mail till lars.wennberg@telia.com

 senast den 1 juni. Ange namn, adress och telefonnummer. Bokpriset ca 250 kr. Subskribenter får ett lägre pris.
 

Arbete pågår med att bilda ett Karlstad Maritimt Center i Yttre Hamnen.

Gillets tidskrift Gille beräknas komma i maj. Bland annat med en artikel av framlidne Sven Larsson om Pråmkanalen.

Karlstads kommun har bildat ett konstnärligt råd där bland andra Carlstads-Gillets vice ålderman Martin Edman ingår.

Formerna för litteraturstipendiet skall ses över.

Höstgille planeras till den 19 november.

Bill Ivarsson avtackades för långvarigt arbetet som munskänk.

Han avtackades med nummer 3 Carlstads-Gillets hedersgåva, ett konstverk i trä av Trämajoren Hans Tilly, speciellt tillverkat för Carlstads-Gillet.

Efter förhandlingarna samtalade Mats Dahlberg med Gert Jönsson, mångårig chefsportier på Stadshotellet om "Människor och händelser från min utsiktspunkt".

Många kända och okända har bott på Stadshotellet. Gert Jönsson berättade om många episoder som inträffat under de ca 30 år Gert var chefsportier.
 


Kvällen avslutades under festliga former med en vårsupé.

bottom of page