top of page
Vårgille den 23 april 2010
Cirka 150 gillesmedlemmar kom till vårgille i gamla Wermlandsbankens lokal. Fem nya medlemmar intogs. 

Från vänster: Iréne Granbom, Gunhild Hernström, Lars Logander, Christina Hernström och Siw Nilsson.

Medlemsavgiften höjdes med 25 kr till 200 kr per år. I avgiften ingår 25 kr som avsätts till författarfonden.

Åldermannen Per Berggrén informerade om vad som hänt sedan höstgillet.
Framtidsrådet arbetar med utformningen av Karlstads nya badhus och det nya vårdboendet på Zakrisdal. De "grå plåtskjulen som skymmer kasernerna från E18" är en ny fråga som skall tas upp i framtidsrådet.
Diskussioner pågår med Arkivcentrum om en gemensam utställning med Karlstadstema i offentlig miljö.
Höstgille blir den 18 november.

Sedan var det dags förflyttning till Stadshotellet. Inbjudan var respektive. Där bjöds en välsmakande trerätterssupé. Kvällens hemliga gäst var 150-årsfirande skalden Gustaf Fröding i skepnad av Kjell Kvarnvik.

bottom of page