top of page
Vårgille den 15 april 2011
Fru ålderman Monica Elgh hälsade ca 130 gillesmedlemmar välkomna till vårgille 2011.
Utanför Vermlandsbanken på Stora Torget pågick firande av FBKs guldseger.

Nya medlemmar intogs i Gillet.
Från vänster: Paula Wallin, Karl-Axel Nilsson, Kenneth Lindqvist, Gunnel Lindqvist, Ingrid Einarsson, Lars Einarsson, Bo Edman, Karl-Fredrik Dahlström och Lars Béäff.

Medlemsavgiften höjdes med 25 kr till 225 kr per år. I avgiften ingår 25 kr som avsätts till författarfonden.

Fru ålderman Monica Elgh informerade om att höstgille planeras till november och att Carlstads Gillets tidning Gillet kommer till medlemmarna i slutet av maj.
Per Bergrén och Marie Aakre arbetar med tidningen. Bland annat kommer det artikel om Stadshotellets 140 års jubileum.

Efter förhandlingarna informerade stadsarkitekt Måns Hallén på temat "Tankar om Karlstad". Han vill gärna ha offentliga samtal och Carlstads-Gillet får gärna komma med tankar och idéer om Karlstads utveckling. Samtalen skall präglas av öppenhet och tillit.

Kvällen avslutades under festliga former med en Värmlandsbuffe.

Karlstads centrala delar präglas av olika barriärer som Klarälven och järnvägen med de ger också möjligheter. Centrala delarna skall domineras av Domkyrkan ansåg Hallén.Pågående bygge av höghus vid Domkyrkan betecknade han som ett klavertramp.

bottom of page