top of page
Vårgille den 26 april 2013
Fru ålderman Monica Elgh hälsade ca 100 gillesmedlemmar välkomna till vårgille 2013 i gamla Wermlandsbanken.

Medlemmarna får en namnetikett vid ankomsten av Birgitta Ekberg och Eva Lejrin.

Per Anders Olsson har fått sin.

Nya medlemmar intogs i Gillet:

Från vänster: Kerstin Alfraeus-Lindgren, Jan Arnell, Carin Bergström, Björn Gustavsson, Emelie Nilsson, Lill Nilsson samt Hans Palm.

 

Gillesmedlemmarna beslutar om oförändrad medlemsavgiften med 225 kr per år. I avgiften ingår 25 kr som avsätts till författarfonden.

Kjell Fredriksson informerade om sitt medborgarförslag till Karlstads kommun. Kjell vill att det skrivs en bok om Karlstads moderna historia, till exempel från år 1900.


Andra angelägna böcker kan vara:
* Vem var vem i Karlstad
* Företag i Karlstad
* Karlstads arkitekthistoria
* Stadens rivna byggnader - en minnesbok
* Karlstads musikhistoria
* Karlstads teaterhistoria
* Idrottsstaden Karlstad
* Karlstads stadsbibliotek 1914 - 2014
* Anil - en revykonstens legend.

Fru ålderman Monica Elgh avslutade vårgilet.

Från 2007 var hon överintendent för Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket vid Kungliga Hovstaterna. Husgerådskammaren underhåller och vårdar den lösa inredningen på de tio kungliga slotten. Totalt ca 250 000 föremål. En av de roligare uppgifterna var inredning av Haga slott.Carin tackades men en lång applåd och boken Karlstads domkyrka.

Kvällen avslutades under festliga former med en kulinarisk måltid.

Carin föddes i Karlstad 1942. Fadern var juvelerare Erik Viktor Johansson som hade sin affär på Järnvägsgatan samt modern Beata Gunborg född Harvig. Carin växte upp på Regementsgatan i Klara. Somrarna tillbringades i sommarstugan i Alstersvik. Efter studentexamen flyttade hon till Stockholm. Arbetade som adjunkt i engelska, tyska och historia. Sedan var hon förste antikvarie vid Riksantikvarie-ämbetet, kulturmiljöavdelningen.
Carin fick tjänsten som chef för Skoklosters slott och arbetade där 1998 - 2007.

 

Överintendenten Carin Bergström berättade på temat "Från Alstersvik till Kungliga slottet"

bottom of page