top of page
Vårgille den 9 maj 2014
Fru ålderman Monica Elgh hälsade ca 100 gillesmedlemmar med respektive välkomna till lagtima vårgille och 70-års jubileum i gamla Wermlandsbanken. Där bjöds på mousserande vin med tilltugg. 
Den 18 februari 1944 samlades ett fyrtiotal personer i Stadshotellet och bildade där Carlstads-Gillet.

Möjlighet fanns att köpa den nya boken
"Smörgåsnissan Minnen från Stadskällaren".
Gunhild Hernström har skrivit boken om Stads-källarens historia.

Gunhild kom 1959 som 17-åring till Stadskällaren som smörgåsnissa.

Boken ger en intressant inblick i hur det var att arbeta på en stor restaurang.

Carlstads-Gillet införlivar tacksamt boken som nummer 42 i sin skriftserie.

Fem nya medlemmar intogs i Gillet.
Från vänster: Leif Elander, Ulla Forsgren, Charlie Hultgren, Lena Odh och Jan Svanegård.

 

Gillesmedlemmarna beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2015 med 225 kr. I avgiften ingår 25 kr som avsätts till författarfonden.

Martin Edman höll kvällens föredrag under
rubriken "Nedslag i Karlstads historia"
  
Sigurd Gustavson var en av dem som     
drev kampen för att bevara kvarteret    
Almen. I Hembygdsgillets årsskrift 1939   
drevs argumenten för att "Rädda Almen".
Frågan om kvarteret Almen drevs även av
Carlstads-Gillet. 
En fråga som arbetades mycket med var   
lokalisering av Högskolan / Universitet.
Även frågan om Bergviks köpcentrum tog
lång tid för genomförandet.
Gamla badhuset engagerade många.
Expositionshuset byggt 1862 är en unik  
byggnad i Karlstad

Kjell Fredriksson som representant för Föreningen för Värmlandslitteratur överlämnade till deltagarna ett ex vardera av boken "Läroverkselev i Karlstad" skriven av Sigfrid Åkerblom.

Kvällen avslutades under festliga former med en kulinarisk måltid på Stadshotellet.

Utanför Stadshotellet visa Karlstad upp sig med vårgrönska.
bottom of page