top of page
Vårgille den 24 april 2015
 
Vårgillet i Stadshotellets festvåning inleddes av nya ålderman Inger Berggrèn. Närmare 100 medlemmar deltog. 
Åtta nya medlemmar intogs i Carlstads Gillet. Från vänster: Fleming Falkenstad, Erica Hult Lamberger, Birgitta Hyensjö, Leif Jönsson, Cecilia Melcher Bodin, Birgitta Nordöw, Birgitta Noreen Nordlöw och Harald Olsson.

Fru åldermannen informerade om vad som är på gång inom Gillet:

  • Höstgillet planeras till 19 november

  • Vår tidskrift Gillet beräknas komma ut i maj

  • Pågår arbete med grafisk profil som kommer att presenteras på höstgillet

  • Nästa nummer av tidskriften Värmländsk Kultur ges ut den 6 juni. Numret kommer att handla om Karlstads brand 1865 och Gillet har deltagit i arbetet med tidningen.

 

Gillesmedlemmarna beslutade om förändrad medlemsavgift för 2016. Avgiften höjs med   25 kr till 250 kr varav 25 avsätts till författarfonden. 

Leif Ronge efterlyste dokumentation efter sin far Mats Ronge. Det fanns i en låda mappar med bland annat ca 10 000 foton med mera. Mars Ronge dog 1962 och sedan dess saknas lådan. Är det någon som vet mer om lådan kan kontakta Gillet.

Därefter föreläser Eva Dahl under rubriken "Karlstadshistoria ur ett journalistiskt  perspektiv."

Eva hade med en gatsten som stöd för det hon tänkte berätta.
Eva började sin utbildning med att läsa historia på universitetet men bytte sedan till journalisthögskolan. Hon vill gärna skriva om det historiska och olika artiklar i Karlstads Tidningen har engagerat Karlstadsborna.

Den sista köpmangården i Karlstad låg vid torget och var Nygrens järnhandel. Den förklarades vara av omistligt värde för Karlstad 1980.
Efter olika turer revs gården och Eva besökte platsen för utgrävning av tomten. Den gamla Pumpkällegatan hade frilagts och Eva fick där gatstenen som minne om Karlstads brand 1865 och gården.

Hon avslutade med läsa en bit om Doktorsgården Älvgatan 9. Där residerade i början av 1800-talet två av stadens läkare, professor Peter Sundberg och doktor Erik Högberg.
Kvällen avslutades med att medlemmarna avnjöt en festmåltid i Vintermatsalen bestående av en förrätt, varmrätt och kaffe /kaka.
Utanför Stadshotellet visa Karlstad upp sig med vårgrönska.
bottom of page