top of page
Vårgille den 22 april 2016
 
Vårgillet i Stadshotellets festvåning inleddes av ålderman Inger Berggrèn. 
Drygt 100 medlemmar med gäster deltog. 
Åtta nya medlemmar intogs i Carlstads Gillet. Från vänster: Ingrid Skålén, 
Jon Räftegård, Birgitta Rosén, Claes-Peter Persson, Bengt Olof Lysell, 
Kerstin Lindvall, Per Grundström och Mats Ekholm.

Fru åldermannen informerade om vad som är på gång inom Gillet:

 

  • Arbete på i Wermlandsbanken, viss dokumentation under rubriken Agenda

  • Tidningen Gillet kommer i fortsättningen två gånger per år

  • Inbjudan till vår- och höstgille kommer i fortsättningen i Gillet

  • Bra om fler svara på medlemsenkäten i Gillet nr 29.

  • Ändring av verksamhetsår till 1 januari till 31 december skall planeras

 

Gillesmedlemmarna beslutade om oförändrad medlemsavgift för verksamhetsår 16-17.

Därefter föreläser Mats Ekholm under rubriken 
"Karlstad Universitetsstaden".
Karlstads första skola fanns 1586 där nu Stads-hotellet finns.
Gymnasiet å Lagberget klart 1759.
Universitetsfilial i Karlstad 1967.
Universitet 1999.
Vid Universitetet studerar ca 16 000 studenter.
Finns ca 1 200 anställda varav ca 800 akademiker.

Kvällen avslutades med att medlemmarna avnjöt en
festmåltid i Vintermatsalen bestående av en förrätt, varmrätt och kaffe /kaka.

bottom of page