top of page
Vårgille 2018
 
Vårgille 2018 samlades den 20 april för besök på Nöjesfabriken.

Gillets ålderman Inger Berggrén hälsade välkomna och redovisade delar om Gillets historia.
 
Fem nya medlemmar intogs i Gillet.
nyav2018.jpg
Från vänster: Göran Beckert, Anders Finnström, Christina Lidén, Gunnar Lidén och Ingrid Magnusson.
Per Uppman tände ett ljus för 13 avlidna medlemmar: Nils Gunnar Ekström, 
 Stig Rudner, Hans Karlsson, Hans-Erik Sennmark, Lennart Wilhelmsson, Inger Edberg, Lennart Sjöstedt, Lennart Pettersson, Henrik Höglind, Bengt Johansson, Bo Hiden, Robert "Pelle" Braunerheim och Lennart Oxenstad.
Deras minne ägnades en tyst minut.

 "Vårt liv är en vindfläkt, 
 en saga, en dröm
 En droppe som faller
 i tidernas ström
 Den skimrar i regnbågens färg 
 en minut
 brister och faller
 och drömmen är slut"
 Nils Ferlin.

 Föredrogs rådsberättelse för tiden 2016-10-01 - 2017-12-31.
 Inger Berggrén omvaldes som ålderman på ett år.
 Nya bisittare i rådet Jonas Kullgren och Göran Berg, valda på två år.
 Omval av Barbro Brolinson och Eva Lejrin på två år.
 
 Ny hemsida på gång, https://johangoran.wixsite.com/carlstadgillet
 Göran Berg arbetar med nya hemsidan och vill gärna ha hjälp med det.
 Per Uppman tillsammans med en grupp och tar gärna mot förslag till PUB-kvällar.

 En grupp är utsedda som arbetar med 75 års jubileum 2019.

 Höstgille planeras till 2018-11-23.

 
 Protokoll från Vårgillet pdf-fil
 
 
 Medlemmar som ändrat sin e-post uppmanas att anmälan den nya till Gillet.
bottom of page