top of page
Vårgille den 19 april 2007
Några veckors försommarväder avbröts av aprilväder med slomkulor i luften när det var dags för vårgille i gamla Wermlandsbankens lokal. Tretton nya Gilles-medlemmar intogs.

De nya Gilles-medlemmarna. Från vänster: Brittkarin Öijen, Johan Widén, Mikael Olsson, Anders Mattsson, Svante Lundquist, Kjell Lenander, Lars Bertil Langered, Bo Karlsson, Hans Holm, Arnfinn Helseth, Barbro Hedström, Annesofie Hedin-Kästel och Seth-Olov Fredholm.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad till 175 kr varav 25 kr avsätts till Gillets litteraturstipendium.

Ålderman Per Berggrén informerade om vad som hänt sedan höstgillet. 


Rådet har skrivit till kommunen om Gula villa och haft möte med kommunalrådet Håkan Holm.

Diskussion om den planerade bebyggelsen i Badhusparken. Röster höjdes för att bevara området som park. Inger Berggren och Martin Edman fick uppdrag att skriva till kommunen i ärendet.

Läs Carlstads-Gillets yttrande om förslaget ->

Arkivarie Mikael Lundström redovisade för planerna att till hösten dela ut ett stipendium på 10 000 kr till den skrivit bäst om Karlstads historia.

Bilder och arkivet kommer att visas vid öppet hus den 25 september kl 19 - 21.

Anders Mattsson föreläste om "Wermlandsbanken - Sveriges äldsta affärsbank".

Wermlandsbanken grundades 1832. Fram till 1908 var banken lokaliserad till Televerkshuset. Det monumentala huset vid Stora Torget var klart 1908. Det förklarades som byggnadsminne 1993. Wermlandsbanken fusionerade 1990 varvid Gota Bank bildades. Wermlandsbanken upphörde våren 1997.

Bland dem som lett banken nämndes Axel Sandvall, Anton Dahlin och Gunnar Skotte.

För den som vill veta mer om Wermlandsbanken rekommenderas Anders Mattssons bok "Sveriges äldsta affärsbank - Wermlandsbanken".

bottom of page